Medlemskab

DANSK BIOTEK optager følgende som medlemmer:

Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi (biotekselskaber) og deres moderselskaber

Investeringsfonde, der er aktive ejere af biotekselskaber

Private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber (optages som associerede medlemmer).

DANSK BIOTEKs medlemmer får:

  • adgang til en officiel organisation, som er i stand til at influere politikere, myndigheder og medier for at forbedre betingelserne for biotekindustrien
  • hjælp i forbindelse med specifikke sager i relation til myndigheder etc.
  • adgang til et eksklusivt industrinetværk
  • fri adgang til DANSK BIOTEKs medlemsarrangementer
  • information om nationale og internationale arrangementer og nationale beslutninger vedrørende biotekindustrien
  • medlemsskab af EuropaBio – den europæiske biotekindustriorganisation
  • fordelagtige tredjepartsaftaler, som DANSK BIOTEK indgår i på vegne af medlemmerne
  • markedsføring af medlemsvirksomhederne via DANSK BIOTEKs hjemmeside og markedsføringsmateriale

Ved ønske om medlemsskab venligst udfyld formularen under ‘Bliv medlem’ eller send en e-mail til dd@danskbiotek.dk.

Det årlige kontingent er afhængigt af antallet af medarbejdere i virksomheden. For associerede medlemmer er der en fast pris:

Under 10 medarbejdere: 4.000 kr.
Mellem 10 og 200 medarbejdere: 10.000 kr.
Over 200 medarbejdere: 20.000 kr.
Over 1000 medarbejdere: 30.000 kr.
Associerede medlemmer: 10.000 kr.

Opsigelse af medlemskab i DANSK BIOTEK skal ske skriftligt med 6 måneders varsel.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.