På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

28 Apr 2010

2.G Biobrændstoffer

Partnerskabet for 2G biobrændstoffer, DANSK BIOTEK og DI Energibranchen inviterer til konference om forskning, produktion og anvendelse af 2. generations bioethanol i Danmark

DI, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Program

12:30
Registrering

13.00
Velkomst
v/Branchedirektør Anders Stouge, DI Energibranchen

13.05
Åbningstale
v/Miljøminister Troels Lund Poulsen

13.20
Perspektiver for den europæiske bioethanolindustri
v/Generalsekretær Robert Vierhout, European Bioethanol fuel Association (eBIO)

14.00
Fremlæggelse af anbefalinger og konklusioner fra Teknologirådets hvidbog om forskning, produktion og anvendelse af 2. generations bioethanol i Danmark
v/Sekretariatschef Lars Klüver, Teknologirådet

14.25
Vurdering og evaluering af rapportens anbefalinger
v/Formand Svend Brandstrup Hansen, DI Bioenergi

15.00 Kaffepause

15.20
Bioethanolproduktion i Danmark: Kapacitet og målsætninger – og etablering af rammebetingelser for lokal produktion af biomasse
v/Prodekan Lene Lange, Aalborg Universitet & Projektchef Leo Christensen, Lolland Kommune

15.40
Enzymer til produktion af 2G bioethanol – hvor er vi, hvad er state of the art?
v/CEO Tom Knutzen, Danisco A/S, og CEO Steen Riisgaard, Novozymes A/S

16.00
Afslutning og opsummering
v/Formanden for partnerskabet for biobrændstoffer Knud Larsen skal der ikke stå hvilken virksomhed han kommer fra?

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.