På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Dec 2013

350 millioner pr. år til iværksættere fra Vækstfonden

Iværksættere får nu adgang til den nye låneordning kaldet Vækstlån til iværksættere. Ordningen, der er del af Vækstplan DK, var planlagt til 2015, men aftaleparterne har netop besluttet at fremrykke den.

For at styrke adgangen til finansiering for de iværksættere, som har et finansieringsbehov over 2 mio. kr., indgik regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med Vækstplan DK en aftale om en ny ordning – Vækstlån til iværksættere – som skulle træde i kraft fra 2015. Aftaleparterne er netop blevet enige om at lancere ordningen allerede i år.

Vækstfonden får mulighed for at yde Vækstlån til iværksættere for op mod 350 mio. kr. årligt frem til og med 2017. Vækstlån til iværksættere er målrettet iværksættere og unge virksomheder med et relativt stort finansieringsbehov, som har et kundegrundlag, men hvor adgangen til finansiering hæmmer deres udvikling. Det forudsættes, at iværksætteren opnår mindst 25 pct. privat medfinansiering.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.