På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

26 Feb 2015

‘Biotek-salon’ #5 — Hvordan børsnoteres et dansk biotekselskab i USA? Forward Pharma som case

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøde med advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nørager, om mulighederne for børsnotering af biotekselskaber i USA. Dialogmødet sætter fokus på kravene til forberedelse af processen, de væsentligste elementer og aktører i processen samt de regulatoriske krav forbundet med det at være børsnoteret i USA.

Børsnoteringen af det danske biotekselskab Forward Pharma i efteråret 2014 på NASDAQ i New York vil tjene som case og bidrage med eksempler og baggrund til diskussionen.
Mødedeltagerne kan på mødet bidrage med egne erfaringer og input og forvente svar på en bred vifte af spørgsmål så som:

– Hvor stor en organisation skal man have for at kunne håndtere en børsnotering i USA?
– Skal man have en særlig tilknytning til USA for at lykkes med en børsnotering der?
– Hvor lang tid tager processen, og hvilke omkostninger er der forbundet med forberedelsen af en børsnotering i USA?

Tilmelding via www.danskbiotek.dk senest d. 20.04.15. Max antal deltagere er 12 personer.

Sæt også kryds i kalenderen til de kommende dialogmøder (se datoerne nedenfor).

DANSK BIOTEK afholder i alt 5 dialogmøder i vinteren/foråret 2014-2015 med repræsentanter for DANSK BIOTEKs fagråd, der består af advokater og patentrådgivere. Møderne har form af en kort introduktion om emnet efterfulgt af en dynamisk dialog mellem deltagere og fagpersoner med fokus på konkrete problemer, faglige input og håndgribelige svar.

Repræsentanterne for fagrådet kommer med den juridiske og patenttekniske værktøjskasse. Deltagerne bidrager med
personlige erfaringer, synspunkter og overvejelser. Når mødet er slut, har deltagerne som minimum 2-3 konkrete input
med hjem, der vil styrke deres patenttekniske og juridiske beredskab.

Emnerne for de fem dialogmøder er/har været:
30.10.2014: Er du rustet til due diligence?
24.11.2014: EU patentet – konsekvenser og muligheder
03.03.2015: Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner
25.03.2015: Skal vi patentbeskytte gener?
23.04.2015: Hvordan børsnoteres et dansk biotekselskab i USA?

Fagrådet består af: Peter Koefoed, Inspicos; Peter Markvardsen ZBM patents; Jan Bjerrum Bach, Jusmedico; Michael Vittrup, Plesner; Brian Sørensen, Marselis Advokater; Martin Gantzhorn, Horten; Karin Absalonsen, Nyborg & Rørdam

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.