På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

13 Jul 2012

Brev fra DANSK BIOTEK til Uddannelsesminister Morten Østergaard

DANSK BIOTEK sendte d. 9. juli 2012 et brev til Uddannelsesminister Morten Østergaard vedr. den planlagte beskæring af innovationsmidlerne.

Regeringen planlægger at beskære midlerne til innovationsmiljøerne med omkring 100 mio. kr., hvilket stort set er en halvering i forhold til 2012. Derudover er der os bekendt overhovedet ikke budgetteret med sådanne midler efter 2013! Endelig er vi usikre på, om muligheden for at innovationsmiljøernes mulighed for at investere op til 3,5 mio. kr. per virksomhed vil bestå efter 2012, eller om dette beløb også sættes ned? DANSK BIOTEK er meget bekymret og samtidig stærkt forundret over regeringens planer, skriver Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK. Læs hele brevet her:

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.