På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

09 Oct 2014

Copenhagen Spin-Outs viser at man kan kommercialisere forskning

MedWatch omtaler Forsknings- og Innovationsstyrelsens rapport Videnssamarbejde under lup”, som blev publiceret d. 8. oktober 2014.

Danske universiteter er alt for dårlige til at kommercialisere deres forskning. Det er en af hovedkonklusionerne på rapporten “Videnssamarbejde under lup”, som blev offentliggjort onsdag. Konsulentvirksomheden IRISgroup, der har udarbejdet rapporten for Styrelsen for Forskning og Innovation, peger imidlertid også på gode eksempler, skriver MedWatch.

MedWatch fremhæver rapportens omtale af Copenhagen Spin-Outs projektet, der blev igangsat i 2012 og arbejder frem til slutningen af i år for at skabe nye biotekvirk-somheder baseret på offentlig forskning på Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstadens hospitaler. Kernen i projektet er brugen af “scouts” med en kombineret forsknings- og forretningsmæssig baggrund, hvis opgave er at identificere projekter og forskning med kommercielt potentiale.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.