På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

12 Nov 2013

DANSK BIOTEK indkalder nomineringer til gymnasielærerpriser

Alle landets gymnasierektorer modtager i november en mail fra DANSK BIOTEK med opfordring til at nominere en eller flere lærere til DANSK BIOTEKS gymnasielærerpriser på henholdsvis 15.000 og 25.000 kr. Priserne, der bliver uddelt på DANSK BIOTEKS årsmøde d. 6. maj 2014, skal gives til 2 gymnasielærere, der underviser i naturfag, og som gør en særlig indsats for at udbrede elevernes kendskab til bioteknologi. Indstillingerne skal gives af rektorerne på landets gymnasier.

”Biotekindustrien har i årene, der kommer, brug for nye generationer af unge, der er uddannet inden for bioteknologi, som er fremtidens teknologi. Danmark er i kapløb med andre lande i verden om at bidrage med bioteknologisk forskning og udvikling af produkter baseret på bioteknologi. Vi har en førerposition på dette område i dag, men hvis den skal bevares i årene, der kommer, skal vi være gode og dygtige til bioteknologi. Det kræver bl.a., at de unge allerede i gymnasiet bliver interesserede i bioteknologi, at de i gymnasiet får undervisning i bioteknologi på meget højt niveau, ” siger DANSK BIOTEKS formand Martin Bonde.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.