På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

01 Sep 2015

DANSK BIOTEK inviterer til ‘Biotek-salon’ #6 om ‘Warrants og incentiv-aftaler’

Moderator:Adv. Karin Absalonsen og Adv Henriette la Cour, Nygaard & Rørdam

d. 29. sept., 2015 kl. 15:00-17:30 i COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 Kbh. N

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøde med advokat Karin Absalonsen og advokat Henriette la Cour fra Nygaard & Rørdam om warrants og incentiv-aftaler. Warrants og incentiv-aftaler er meget anvendt i biotek, men er det en hensigtsmæssig løsning og hvilke fordele/udfordringer er der for investorer og kapitalejere, for warrantmodtagere og selskabet, herunder i relation til:
· Exit (incentivering og værdi)
· Alternative løsninger
· Selskabsretten
· Ansættelsesretten
· Skat

Mødedeltagerne kan på mødet bidrage med egne erfaringer og input og forvente svar på en bred vifte af spørgsmål så som:

– Hvad er fordele ulemper ved warrants og incentive programmer for selskab og medarbejdere?
– Hvordan etableres et incentive/warrantprogram og hvilke regler gælder?
– Hvad gælder ved warrantmodtagerens fratræden/opsigelse?
– Beskatning af warrant modtageren ved salg eller andre former for Exit?

Dialogmødeformen betyder, at der er tale om erfaringsudveksling blandt mødedeltagerne, ikke om undervisning. Udgangspunktet vil derfor være deltagernes individuelle erfaringer med samarbejder, herunder hvad der gik godt, mindre godt, hvad man bør undgå og hvordan man evt. kan det.

Tilmelding via www.danskbiotek.dk senest d. 25.09.15.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.