På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 Oct 2014

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøder

DANSK BIOTEK afholder i alt 4 dialogmøder i vinteren 2014-2015 med repræsentanter for DANSK BIOTEKS fagråd, der består af advokater og patentrådgivere. Møderne har form af en kort introduktion om emnet efterfulgt af en dynamisk dialog mellem deltagere og fagpersoner med fokus på konkrete problemer, faglige input og håndgribelige svar. Max deltagerantal er 12 personer.

Repræsentanterne for fagrådet kommer med den juridiske og patenttekniske værktøjskasse. Deltagerne bidrager med
personlige erfaringer, synspunkter og overvejelser. Når mødet er slut, har deltagerne som minimum 2-3 konkrete input med hjem, der vil styrke deres patenttekniske og juridiske beredskab.

Emnerne for de fire dialogmøder er:
30.10.2014: Er du rustet til due diligence?
24.11.2014: EU patentet – konsekvenser og muligheder
Forår 2015: Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner
Forår 2015: Skal vi patentbeskytte gener?

Fagrådet består af: Peter Koefoed, Inspicos; Peter Markvardsen ZBM patents; Jan Bjerrum Bach, Jusmedico; Michael Vittrup, Plesner; Brian Sørensen, Marselis Advokater; Martin Gantzhorn, Horten

Tilmelding til første dialogmøde d. 30.10.2014 via linket.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.