På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 May 2012

DANSK BIOTEK publicerer 25 års jubilæumsskrift

I anledning af DANSK BIOTEKS 25 ård jubilæum udgav foreningen i forbindelse med årets generalforsamling og årsmøde et jubilæumsskrift.

I skriftet kan man via interviews med nøglespillere på området læse historien om den danske bioteknologisektor.

Jubilæumsskriftet kan downloades fra hjemmesiden i PDF format eller rekvireres i trykt udgave for 125 kr. + porto for ikke-medlemmer af foreningen.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.