På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 Oct 2014

Er du rustet til Due Diligence?

V/Advokat Brian Sørensen, Marselis Advokater

d. 30. oktober, 2014 kl. 15.-17.30 i COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 Kbh. N

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøde med advokat Brian Sørensen, Marselis Advokater om Due Diligence. Dialogmødet sætter fokus på tiltag, der sikrer, at virksomheden er klar, før due diligence-processen går i gang.

De fleste biotekvirksomheder kommer på et tidspunkt til at stå i en situation, hvor salg eller kapitaltilførsel, er betinget af en due diligence. Det er vanskeligt – og ofte umuligt – at reparere på due diligence-svagheder, når transaktionsprocessen er igangsat. Det er ikke usædvanligt, at due diligence-resultatet fører til genforhandling af vilkårene.

Deltagerne skal medbringe input til følgende:
– Har virksomheden procedurer rettet mod at sikre en problemfri due diligence? Hvilke?
– Har virksomheden afklaret, hvor det er vigtigst at stå stærkt i en due diligence? Hvad er afgørende?
– Er virksomheden bevidst om sine svagheder i forhold til en due diligence? Hvilke?

Tilmelding senest d. 28.10.14. Max antal deltagere er 12 personer.

DANSK BIOTEK afholder i alt 4 dialogmøder i vinteren 2014-2015 med repræsentanter for DANSK BIOTEKS fagråd, der består af advokater og patentrådgivere. Møderne har form af en kort introduktion om emnet efterfulgt af en dynamisk dialog mellem deltagere og fagpersoner med fokus på konkrete problemer, faglige input og håndgribelige svar.

Repræsentanterne for fagrådet kommer med den juridiske og patenttekniske værktøjskasse. Deltagerne bidrager med personlige erfaringer, synspunkter og overvejelser. Når mødet er slut, har deltagerne som minimum 2-3 konkrete input med hjem, der vil styrke deres patenttekniske og juridiske beredskab.

Emnerne for de fire dialogmøder er:
30. 10. 2014: Er du rustet til due diligence
24.11.2014: EU patentet – konsekvenser og muligheder
Forår 2015: Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner
Forår 2015: Skal vi patentbeskytte gener?

Fagrådet består af: Peter Koefoed, Inspicos; Peter Markvardsen ZBM patents; Jan Bjerrum Bach, Jusmedico; Michael Vittrup, Plesner; Brian Sørensen, Marselis Advokater; Martin Gantzhorn, Horten

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.