På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 Oct 2014

EU patentet – konsekvenser og muligheder

v/ Peter Markvardsen, ZBM Patents

d. 24. november, 2014 kl. 15.-17.30 i COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 Kbh. N

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøde med Peter Markvardsen, ZBM Patents om det nye EU patent. Dialogmødet sætter fokus på, hvordan virksomhederne kan og vil agere under det nye system.

Ved folkeafstemningen d. 25. maj sagde Danmark Ja til at deltage i det fremtidige fælles EU patentsystem, der forventes at træde i kraft i 2016. Allerede nu kan virksomheder tilrettelægge patentprocessen, så der gøres brug af det fremtidige system og de skal derfor tage stilling til, hvordan de vil agere under det nye system.
Mødedeltagerne skal medbringe input til følgende:
– Har virksomheden drøftet ændring af patentstrategi efter EU patentets vedtagelse? Hvilke overvejelser har I haft?
– Vil virksomheden fremover søge patent i flere lande end hidtil?
– Vil virksomheden ændre adfærd i forhold til håndhævelse af egne patenter og/eller indsigelser mod andres?

Tilmelding senest d. 22.11.14. Max antal deltagere er 12 personer.

DANSK BIOTEK afholder i alt 4 dialogmøder i vinteren 2014-2015 med repræsentanter for DANSK BIOTEKS fagråd, der består af advokater og patentrådgivere. Møderne har form af en kort introduktion om emnet efterfulgt af en dynamisk dialog mellem deltagere og fagpersoner med fokus på konkrete problemer, faglige input og håndgribelige svar.

Repræsentanterne for fagrådet kommer med den juridiske og patenttekniske værktøjskasse. Deltagerne bidrager med
personlige erfaringer, synspunkter og overvejelser. Når mødet er slut, har deltagerne som minimum 2-3 konkrete input
med hjem, der vil styrke deres patenttekniske og juridiske beredskab.

Emnerne for de fire dialogmøder er:
30. 10. 2014: Er du rustet til due diligence?
24.11.2014: EU patentet – konsekvenser og muligheder
Forår 2015: Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner
Forår 2015: Skal vi patentbeskytte gener?

Fagrådet består af: Peter Koefoed, Inspicos; Peter Markvardsen ZBM patents; Jan Bjerrum Bach, Jusmedico; Michael Vittrup, Plesner; Brian Sørensen, Marselis Advokater; Martin Gantzhorn, Horten

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.