På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

18 Apr 2014

FDA godkender Arzerra til førstelinje behandling af kronisk lymfatisk leukæmi i kombination med chlorambucil

GlaxoSmithKline og Genmab A/S meddeler, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har godkendt den supplerende ansøgning om brug af Arzerra®, et monoklonalt antistof rettet mod CD20, i kombination med chlorambucil til
behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), for hvilke fludarabin-baseret behandling vurderes som uegnet.

Godkendelsen fra FDA af førstelinjeindikationen er baseret på resultater fra et fase III studie, som viste en statistisk signifikant forbedring i den mediane progressionsfri overlevelse hos patienter, der fik ofatumumab og chlorambucil i kombination sammenlignet med
patienter, som fik chlorambucil alene.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.