På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

16 Jan 2013

Forsknings- og innovationsstyrelsen inviterer til informationsmøde

I forhold til tidligere udbud af midler til innovationsnetværk er der sket en række ændringer.

Udbuddet gennemføres som noget nyt i to faser – først en prækvalifikationsfase og derefter en egentlig ansøgningsfase. De ansøgere, der går videre til fase to skal som et element i ansøgningsproceduren gennemføre en benchmark-analyse baseret på den europæiske standard European Cluster Excellence Initiativ.

Netværk og klynger, der allerede er etableret med et sekretariat på ansøgningstidspunktet kan søge.

Informationsmødet finder sted den 5. februar, kl. 13.00 – 15.00 i Musikhuset Posten, Østre Stationsvej 35 i Odense.

Tilmelding via mail til Marianne Johansen MJO@fi.dk, senest torsdag den 31. januar 2013.

Opslag om innovationsnetværk, retningslinjer, ansøgningsvejledning og tidsfrister for ansøgning vil kunne findes på FI’s hjemmeside fra onsdag den 23. januar 2013.

http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2013/styrelsen-inviterer-til-informationsmoede-om-kommende-an-soegningsrunde-til-innovationsnetvaerk/styrelsen-inviterer-til-informationsmoede-om-kommende-an-soegningsrunde-til-innovationsnetvaerk

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.