På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

25 Aug 2015

InnovationsFondens ‘InnoBooster’ program nu boost’et til op til 5 mio kr i støtte

Danske biotek-spirer får nu mulighed for at få op til fem millioner kroner i støtte til at omdanne forskningsideer til innovative produkter. Innovationsfonden har søgt inspiration fra entreprenører, der har skabt spin out-virksomheder og målrettet Innobooster-programmet til forskere.

Altinget skriver bl.a.:
Nu åbner Danmarks Innovationsfond for pengekassen til danske forskere, hvis forskning kan bruges til at udvikle nye produkter eller løsninger. Der er afsat 250 millioner kroner til ordningen.

Innovationsfondens program Innobooster vil nu også rumme et særligt spor for forskere. Det betyder, at forskere, der har brug for penge og hjælp til at komme videre med at udnytte forskningen til at skabe nye produkter, kan få op til fem millioner kroner.

Vigtige iværksættere
Innovationsfonden fremhæver, at den nye ordning har speciel betydning, fordi forskere er vigtige iværksættere i Danmark.

”Forskere er vigtige iværksættere. De skaber produktive virksomheder, og skaber ny viden, som er et af de vigtigste råstoffer, vi har i Danmark,” siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Han forklarer, at fonden har arbejdet målrettet med at forbedre mulighederne for forskere, fordi innovationen ikke er fulgt med dansk forskning, som på nogle områder er i verdenseliten.

”Vi mener, at der er en opsparet værdi på de danske universiteter, som man ikke har kanaliseret ud,” siger Peter Høngaard Andersen.

Han forklarer, at fonden helt konkret har tilrettet kravene til ansøgere, så de bedre passer forskere, og samtidig vil man opfordre forskerne til at søge støtte over flere omgange, så det enkelte projekt kan blive testet og udviklet løbende. Inspirationen kommer fra forskere, der har skabt virksomheder ud fra deres forskning.

”Vi har talt med forskere, som har lavet spin-out virksomheder, om hvilke problemer de havde, og så har vi bygget det ind i vores retningslinjer,” siger Peter Høngaard Andersen.

Innobooster vil støtte projekter ud fra en individuel vurdering af en forretningsplan . En af nyskabelserne i Innobooster er, at der er åbent for ansøgninger hele året. Og forskerne vil få svar i løbet af en måned. Fonden understreger desuden, at der er åbnet for forskere fra alle retninger, hvad enten det er teknisk, natur-, sundheds-, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning.

Ros fra minister: Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) er glad for, at der nu er en indgang for forskere til den store fond.

”Det er helt afgørende, at forskere får gode rammer for at gøre deres innovative idéer til virkelighed,” konstaterer ministeren i en pressemeddelelse, hvor han også opfordrer alle forskere med gode innovations-ideer til at søge fonden.

Det er allerede nu muligt for forskere at søge Innobooster. Innovationsfonden oplyser desuden, at man senere i år vil lancere de største af fondens programmer, de såkaldte samfundspartnerskaber.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.