På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

09 Oct 2013

Klinisk forskning i Danmark: Behersket optimisme – Nedadgående kurve stoppet

Klinisk forskning: Den nedadgående kurve over antallet af kliniske forsøg ser ud til at være knækket. Det viser Lægemiddelindustriforeningen og DANSK BIOTEK’s årlige undersøgelse af de respektive medlemsvirksomheders kliniske forskning. De to organisationer er behersket optimistiske, men ønsker et meget mere målrettet fokus på at forbedre vilkårene for den industri-initierede kliniske lægemiddelforskning, så kurven over antallet af kliniske forsøg på dansk jord igen stiger.

Resultatet af undersøgelsen vedrørende klinisk forskning i 2012 viser en svag stigning i forhold til 2011. I 2012 havde virksomhederne i alt 297 igangværende kliniske forsøg i Danmark, heraf var 96 forsøg startet i 2012.

Virksomhederne brugte i 2012 i øget omfang CRO’er til at bistå med forsøg, hvor 82 forsøg i 2012 blev gennemført af en CRO i forhold til 50 i 2011. I 2012 gennemførte virksomhederne desuden 16 kliniske studier på børn, antallet af disse forsøg har været stigende siden 2009.

I 2012 deltog 17.961 personer i kliniske forsøg i Danmark, et svagt fald i forhold til i 2011, hvor deltagerantallet var 18.479. I 2007 toppede antallet af personer, der deltog i forsøg, gennemført i regi af Lifs medlemmer med 24.151 personer. Både i 2011 og 2012 deltog omkring 15.000 personer.

Undersøgelsen fra 2012 viser bl.a., at medlemmerne af Lif og DANSK BIOTEK bidrager med betydelige ressourcer til det offentlige sundhedsvæsen i forbindelse med deres engagement i den kliniske forskning. De samlede eksterne udgifter til betaling for sygehusenes praktiske arbejde med at gennemføre virksomhedernes kliniske forsøg beløb sig i 2012 til alt 339,4 mio. kr. til dækning af forskning, som primært er blevet gennemført i det offentlige sundhedsvæsen. Hertil kommer, at virksomhederne via CRO’er havde eksterne omkostninger til honorarer og bidrag til sygehus/universitetsinstitutioner, forskningsfonde, investigatorer, laboratorieanalyser og andet for i alt 35,9 mio. kr., samt at virksomhederne samlet også havde udgifter for 35,8 mio. kr. til investigator-initierede forsøg i 2012 mod 25,3 mio. kr. i 2011.

Virksomhederne og det offentlige sundhedsvæsen, og sidst men ikke mindst danske patienter, har stor fordel af, at den kliniske forskning står stærkt i Danmark. Kun via et effektivt samarbejde om udvikling af nye lægemidler, vil sundhedsvæsenet udvikle sig, nye effektive lægemidler blive tilgængelige for danske patienter, og lægemiddel- og biotekvirksomhederne i Danmark vil kunne tiltrække flere investeringer til den nødvendige forskning i nye mere målrettede lægemidler.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.