På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

19 Mar 2013

LEO pharma i fase I med psoreasis middel

Virobay, Inc. og LEO Pharmas samarbejde om Virobay, en tabletbehandling til psoreasis, har nået en vigtig milepæl. Der er netop indledt et fase I forsøg med Virobay som skal teste bl.a. sikkered, tolerabilitet og farmakokinetik ved enkelte og multiple øgede doser i raske voksne.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.