På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

05 Mar 2013

Lovende resultater af Topotargets Belinostat

Topotarget meddeler, at endelige top-line data i belinostat-studiet for patienter med recidiverende eller resistent perifert T-celle lymfekræft bekræfter, at det primære effektmål var opfyldt.

Endelige data er fremsendt til præsentation på ASCO 2013 årsmødet.

“Vi har aldrig vaklet i vores tro på belinostat, og de positive objektive responsrater understøtter sammen med den tidligere offentliggjorte favorable sikkerhedsprofil yderligere potentialet ved vores produkt. Vi arbejder for at forbedre livet for kræftpatienter, og dette er et stort skridt i den rigtige retning”, udtaler Topotargets administrerende direktør Anders Vadsholt. (foto)

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.