På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Dec 2013

Lundbeck og Otsuka udvikler vaccine mod Alzheimers

Lundbeck og Otsuka vil sammen udvikle en, Lu AF20513, deres tredje samarbejdsprojekt relateret til Alzheimers

Lu AF20513 er en aktiv anti-Aβ vaccine kandidat mod Alzheimers som er i præklinisk udvikling. Den er designet på baggrund af en hypotese om at den kognitive funktion hos ældre kan bevares ved tidligt at hæmme ‘amyloid beta depositions’.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.