På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

16 Oct 2013

Møder om Eurostars-programmet i Hørsholm og Århus

Styrelsen for Forskning og Innovation afholder sammen med Teknologisk Institut i Århus og Delta i Hørsholm informationsmøder om det internationale forsknings- og udviklingsprogram Eurostars henholdsvis 22. oktober og 5. november.

Eurostars-programmet har næste ansøgningsfrist i februar 2014. Hvis du vil være godt klædt på til at udarbejde og indsende en ansøgning til programmet, så tilmeld dig et af informationsmøderne, som Styrelsen for Forskning og Innovation afholder sammen med Teknologisk Institut i Århus og Delta i Hørsholm.

Specialkonsulent Lisbet Elming fra styrelsen fortæller om, hvad der karakteriserer et godt Eurostars- og udviklingsprojekt, hvad der karakteriserer et godt partnerskab, og hvad man skal lægge vægt på, når man skriver en ansøgning til Eurostars-programmet. Deltagerne vil desuden kunne få testet projektidéer, og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer og skabe nyttige netværk.

Eurostars er et internationalt forsknings- og udviklingsprogram under EUREKA, der primært er rettet mod forskningsintensitive små og mellemstore virksomheder i Europa

33 europæiske lande deltager i programmet, herunder også associerede lande som Israel, Tyrkiet, Norge og Island.

Eurostars-programmet adskiller sig fra mange andre programmer ved, at det er et koordineret samarbejdsprogram med:
◾Fælles retningslinjer for alle medlemslande
◾ét internationalt ekspertpanel, der evaluerer ansøgningerne
◾tilskud, der samfinansieres af nationale forsknings- og innovationsmidler fra medlemsstaterne og EU-Kommissionen.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.