På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Aug 2014

Nyt fase III studie med Genmabs daratumumab

Genmabs samarbejdspartner Janssen Biotech planlægger nyt fase III studie med daratumumab til behandling af myelomatose.

Studiet vil sammenligne daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason i forhold til lenalidomid og dexamethason alene som førstelinjebehandling til patienter, der ikke anses for at være kandidater til stamcelletransplantation.

Studiet forventes indledt i første halvår 2015. Det første fase III studie vedrørende førstelinjebehandling af myelomatose blev offentliggjort i juli og forventes indledt mod slutningen af indeværende år.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.