På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

25 Aug 2015

Øget omsætning hos Bavarian Nordic

Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde idag regnskab for første halvår 2015. Periodens omsætning var DKK 624 mio. (2014: DKK 450 mio.) og resultatet af primær drift (EBIT) var et overskud på DKK 85 mio. (2014: DKK 70 mio. i underskud). Resultatet efter finansielle poster og skat var DKK 107 mio. (2014: DKK 54 mio. i underskud). Selskabet fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2015.

Vigtige begivenheder i andet kvartal af 2015 og frem til rapporteringsdatoen
•I maj offentliggjordes foreløbige fase 1 resultater for prime-boost forsøgsvaccinen mod ebola, der består af MVA-BN® Filo og Janssen’s AdVac® teknologi. Resultaterne viste, at vaccinen var immunogen, uanset rækkefølgen af de to vacciner. I juli påbegyndtes et fase 2 studie med vaccinen i Europa i mere end 600 raske voksne.
•I maj offentliggjordes desuden positive resultater fra to afgørende kliniske studier med IMVAMUNE koppevaccinen; et fase 2 studie i 650 forsøgspersoner, der sammenlignede frysetørret IMVAMUNE med flydende-frossen IMVAMUNE, og et fase 3 lot consistency studie med flydende-frossen IMVAMUNE i 4.000 forsøgspersoner. Begge studier opnåede deres primære mål.
•I juni udnyttede den amerikanske regering en række optioner i en igangværende kontrakt om udvikling af en multivalent MVA-BN-baseret filovirusvaccine, hvilket bragte den samlede kontraktværdi op på cirka USD 33 mio.
•I juli modtog Bavarian Nordic en ny ordre fra den amerikanske regering (BARDA) på USD 133 mio. for bulkproduktion af IMVAMUNE. Bulkvaccinen kan konverteres til frysetørret IMVAMUNE på et senere tidspunkt.
•I juli påbegyndte NCI et nyt fase 2 studie med PROSTVAC i op til 150 patienter med lokaliseret prostatacancer.
•I august blev et fase 1 studie med en ny MVA-BN baseret vaccine mod respiratorisk syncytial virus (RSV) påbegyndt. Studiet, der vil rekruttere 63 raske voksne frivillige, skal evaluere sikkerheden, tolerabiliteten og immunogeniciteten af MVA-BN RSV.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Andet kvartal bød på en række successer. I takt med at vi arbejder os frem mod de endelige resultater for PROSPECT studiet, fortsætter vores samarbejdspartnere hos NCI med at undersøge PROSTVAC i forskellige faser af prostatacancer, dels med opstarten af et nyt større fase 2 forsøg med patienter i den tidlige fase, dels med færdigrekrutteringen af patienter i et forsøg, der kombinerer PROSTVAC med enzalutamid. Vi har indgået kontrakter på IMVAMUNE og filovirusvaccine for næsten USD 150 mio. Ordren på IMVAMUNE markerer opstarten på den frysetørrede version og udskiftning af det amerikanske beredskabslager på 20 millioner doser. Vi har også påbegyndt klinisk forsøg med endnu en kommerciel vaccinekandidat inden for infektionssygdomme, nemlig RSV – en sygdom med et stort, udækket medicinsk behov, der er særligt omkostningstung for sundhedsvæsenet for ældre og meget unge befolkningsgrupper.”

Udvalgte kortsigtede mål og muligheder
•Producere og levere MVA-BN Filo vaccine til Janssen (målsætning om mere end 2 millioner doser til MVA-BN/AdVac ebola prime-boost vaccinen) (2015)
•Påbegyndelse af fase 3 studier med ebola prime-boost vaccinen (2015)
•Afslutte overførslen af den validerede produktionsproces for frysetørret IMVAMUNE til en kommerciel produktionslinje (2015)
•Afslutte rekruttering samt rapportere fase 1 resultater for MVA-BN RSV (H1, 2016)
•Producere IMVAMUNE bulkvaccine i henhold til kontrakten på USD 133 mio. med BARDA (2016)
•Færdiggøre validering af produktionsprocessen for PROSTVAC samt forberede produktlancering (2016)
•Potentiel udvidelse af samarbejdet med Janssen omkring yderligere infektionssygdomme
•Potentielle IMVANEX/IMVAMUNE ordrer fra lande uden for USA
•Iværksættelse af kliniske studier til undersøgelse af potentialet for kombinationsbehandlinger med PROSTVAC og Yervoy samt andre potentielle checkpoint inhibitorer som led i det kliniske samarbejde med Bristol-Myers Squibb
•Delanalyser fra fase 3 studiet med PROSTVAC

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.