På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

01 Jul 2013

Per Spindler, Biopeople, valgt som tiltrædende præsident i DIA

Per Spindler, direktør for Biopeople, det danske Innovationsnetværk for Biosundhed, er med virkning fra 1. juli 2013 valgt som tiltrædende præsident (President-Elect) i den globale Drug Information Association (DIA) på organisationens årsmøde i Boston, Massachusetts, USA.

Per Spindler indtræder i DIA’s Executive Committee i de næste tre år. I komitéen sidder desuden Minnie Baylor-Henry, DIA Præsident, Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics, USA; Ling Su, tidligere præsident for DIA, Sidley Austin LLP, Kina; og Jay Roberts, DIA Treasure, AdvantEdge Healthcare Solutions, USA.

Jytte Lyngvig, direktør for DIA Europe, udtaler: “Jeg ønsker med glæde Per Spindler tillykke med den nye position. Per Spindler er kompetent og erfaren og kender alle aspekter af lægemiddeludvikling og innovativ networking. Han har været en aktiv del af DIA i mere end 15 år. Jeg har personligt samarbejdet med Per Spindler gennem mange år i forskellige sammenhænge i lægemiddelsektoren og har nydt højdepunkter som fx vores fælles ledelse af det europæiske DIA møde i 2012. Jeg ser derfor meget frem til mit fortsatte samarbejde med Per Spindler i hans egenskab af tiltrædende præsident for det globale DIA.”

DIA er en neutral, global, nonprofit organisation som tilbyder videnressourcer over hele spektret af udviklingen af lægemiddelprodukter og medicinsk udstyr. DIA har specielt fokus på behandlingsmæssig innovation og myndighedsmæssige regelsæt. DIA er den førende medlemsdrevne professionelle organisation i verden, som er involveret i opdagelse, udvikling og life cycle styring af medicinske produkter og medicinsk udstyr. Siden grundlæggelsen i 1964 har DIA udviklet sig fra en gruppe på 30 professionelle fra den akademiske verden og lægemiddelindustrien til en global, multidisciplinær organisation med omkring 18.000 medlemmer i mere end 80 lande.
DIA tilbyder professionelle på alle niveauer og på tværs af alle discipliner adgang til rettidig og autoritativ information til at gøre karriere, eller forbedre kvalifikationer og innovation inden for lægemiddeludvikling, bioteknologi, medicinsk udstyr, og relaterede områder inden for sundhedsområdet. DIA er tillige et neutralt forum til at facilitere udveksling af viden og samarbejde.

Om the Drug information Association (DIA)
DIA er en neutral, global, professional og medlemsdreven organisation af omkring 18.000 professionelle involveret i opdagelse, udvikling life cycle styring af lægemidler, bioteknologi, medical devices og relaterede sundhedsprodukter.

Gennem internationale tilbud om undervisning og utallige netværksmuligheder tilvejebringer DIA et globalt forum for udveksling af viden, som fostrer fornyelse af produkter, teknologier og services til at forbedre sundhed og velbefindende over hele verden. Hovedkvarteret ligger i Horsham, Pa., USA, med kontorer i Basel, Schweiz; Tokyo, Japan; Mumbai, Indien; Beijing, Kina; Washington, D.C.; og Latin Amerika. For yderligere information: www.diahome.org

Om Biopeople
Biopeople er Danmarks Innovationsnetværk for Biosundhed og del af den danske infrastruktur for innovation etableret og medfinansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Biopeople har en international rækkevidde, der bistår virksomheder og forskere til på tværs af grænser at etablere samarbejder med farma, medikoteknologi, biotek, fødevareindustri og forskningsinstitutioner. Biopeople ligger på Københavns Universitet. For yderligere information: www.biopeople.dk

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.