På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

25 Aug 2015

Rapport: Kliniske forskningsaktiviteter blandt medlemmerne af Lif og DANSK BIOTEK — 2014

De nedenstående konklusioner fra rapporten giver et billede af et fald i antallet af kliniske forsøg udført blandt DANSK BIOTEKs medlemmer over de sidste år, samt et fald i den samlede investering i disse.

• Der blev i 2014 udført i alt 44 kliniske forsøg – heraf 14 i regi af eksterne CRO’er. Dette markerer et fald ift. 2012 og 2013 (se tabel 6).

• I 2013 var de samlede eksterne omkostninger 54 mio. kr. – heraf 1,5 mio. kr. via eks- terne CRO’er. Det store fald, der blev set i 2013, er yderligere udbygget (se afsnit 6 og tabel 12).

• Udgifter til investigator-initierede forsøg beløb sig i 2014 til 9,2 mio. kr. – hvilket er et svagt fald ift. 2012 og 2013 (se tabel 13).

• Der blev i 2014 gennemført 6 non-interventionsforsøg – hvilket er på niveau med 2013 (se tabel 15).

• Der blev gennemført 6 kliniske studier på børn, hvilket markerer en stigning ift. foregå-ende år (se tabel 16).

• I 2014 var der 1.696 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning (heraf 1.692 ansat i biotekvirksomhederne og 4 beskæftiget via eksterne CRO’er). Dette er en stigning i forhold til de foregående år. Af de 1.696 arbejdede 62 ansatte med klinisk forskning, der blev udført i Danmark (se tabel 4).

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.