På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

23 Aug 2016

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2015

Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddel- og biotekindustriens betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning i Danmark har DANSK BIOTEK samt Lifs Udvalg om kliniske forsøg indhentet oplysninger om medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk lægemiddelforskning her i landet. Lif har gennemført lignende undersøgelser siden 2005, men fra og med 2008 er undersøgelsen udvidet til også at omfatte medlemmer af DANSK BIO- TEK. Med udvidelsen dækker undersøgelsen de væsentligste private kliniske forskningsaktører i Danmark.
Af denne rapport fremgår:

1. Det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2015 – dækkende både medlemmer af Lif og medlemmer af DANSK BIOTEK.
2. Særskilte opgørelser for de to foreninger. Først vises udviklingen igennem de sidste 6 år i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af Lif (fra 2010 til og med 2015), herefter vises udviklingen i aktivitetsniveau og ressourceforbrug blandt medlemmer af DANSK BIOTEK.

Det skal bemærkes, at der er 7 virksomheder, der er medlemmer af både Lif og DANSK BIOTEK. I præsentationen af det samlede billede af status for den kliniske forskning i Danmark for 2015 er der taget højde for, at data fra virksomheder med dobbeltmedlemskab ikke medregnes to gange.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.