På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

20 Jun 2012

Santaris Pharma A/S rejser 70 millioner kr.

Hørsholm, Danmark/San Diego, Californien, USA 20. juni 2012 — Santaris Pharma A/S, et biofarmaceutisk selskab med lægemidler i klinisk udvikling, fokuseret på forskning i og udvikling af lægemidler rettet mod RNA, meddeler, at Selskabet har afsluttet en ny privat investeringsrunde på 70 millioner kr. (12 millioner USD) i form af et konvertibelt lån fra eksisterende investorer, Sunstone Capital, Novo, Gilde Healthcare, Forbion Capital Partners, LD, Global Life Science Venture, Seventure samt medlemmer af Selskabets direktion.

De 70 millioner kr., som betales i to trancher, vil primært blive brugt til at finansiere den fortsatte udvikling af Santaris Pharmas mest fremskredne kliniske fase II lægemiddel, Miravirsen, til behandling af hepatitis C, samt til fortsat udvikling af Selskabets verdensførende platform for LNA-baserede lægemidler. LNA-læge-middelplatformen danner basis for både de interne projekter og adskillige partnerskaber, der vedrører udvikling af nye lægemidler, herunder hjerte-kar-, infektions- og inflammationssygdomme samt cancer og sjældne genetiske sygdomme. Selskabet har i de sidste fem år genereret indtægter på omkring 125 millioner USD.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.