På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

11 Dec 2013

Topotarget indsender registreringsansøgning til FDA

Registreringsansøgning for belinostat til behandling af recidiverende eller resistent PTCL indsendt til FDA i USA

Topotarget har indsendt en registreringsansøgning (NDA) til de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for belinostat til behandling af recidiverende eller resistent (R/R) perifert T-celle lymfekræft (PTCL). Registreringsansøgningen er indsendt til fremskyndet godkendelse med anmodning om fremskyndet sagsbehandling. Der forventes svar fra FDA vedrørende accept af ansøgningen inden for 60 dage fra FDA modtagelse.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.