På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

25 Jun 2013

Zealand Pharma: Statusopdatering fra Sanofi

Sanofi har opdateret den kommercielle og regulatoriske status for kombinationsproduktet Lantus®/Lyxumia®- til type-2 diabetes

Fase III-studier med Lantus®/Lyxumia®-kombinationsproduktet vil blive indledt med planlagt start af patientdosering i 1. halvår 2014. Resultaterne af et fase IIb-studie understøtter Sanofis endelige beslutning om at starte fase III-udvikling.

Lyxumia ®, opfundet af Zealand, er den første prandiale GLP-1-agonist til én gang daglig dosering til behandling af voksne med type 2-diabetes. De globale rettigheder til at udvikle og sælge produktet er eksklusivt licenseret til Sanofi, hvilket også dækker anvendelsen af lixisenatid i kombinationsbehandlinger, og herunder i kombinationer med Lantus®, der er Sanofis største diabetesprodukt og verdens mest udskrevne basalinsulin-produkt

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.