Om DANSK BIOTEK

DANSK BIOTEK er aktiv på flere fronter. Organisationen er i kontinuerlig dialog med de danske myndigheder og optræder som autoritet på biotekområdet i den offentlige debat vedrørende bioteknologiske spørgsmål.

Derudover har DANSK BIOTEK taget initiativ til at øge kendskabet i offentligheden til moderne bioteknologi. Dette omfatter bogudgivelser og artikler, deltagelse i den offentlige debat og undervisning i betingelserne for bioteknologisk forskning, genmodifikation, etiske spørgsmål m.m.

DANSK BIOTEK har indflydelse på beslutninger om statslige bevillinger til innovativ forskning og iværksætteraktiviteter og har bidraget til formulering af love og regulativer vedrørende bioteknologisk patentering, forskning og produktion i Danmark og Europa.

DANSK BIOTEK deltager også aktivt i analyser vedrørende biotekområdet, som f.eks. Analysen om Rammebetingelser for Hovedstaden. DANSK BIOTEK har desuden i samarbejde med LIF udarbejdet analysen om klinisk forskning i Danmark.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.