DANSK BIOTEK kort fortalt

DANSK BIOTEK blev etableret i 1987 som en brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder med det formål at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt. DANSK BIOTEKS sekretariat har kontor i Copenhagen Bio Science Center – COBIS.

DANSK BIOTEK har et stigende antal medlemmer.
Pr. 31.januar 2014 har organisationen over 100 medlemmer.

DANSK BIOTEK repræsenterer

  • Private virksomheder i Danmark, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi (biotekselskaber) og deres moderselskaber,
  • Investeringsfonde, der er aktive ejere af biotekselskaber, (optages som ordinære medlemmer).
  • Private virksomheder og organisationer, der i væsentligt omfang rådgiver eller på anden måde bistår biotekselskaber (optages som associerede medlemmer).

DANSK BIOTEK er en aktiv organisation
DANSK BIOTEK er aktiv på flere fronter. Organisationen er i kontinuerlig dialog med de danske myndigheder og optræder som autoritet på biotekområdet i den offentlige debat vedrørende bioteknologiske spørgsmål.

Derudover har DANSK BIOTEK taget initiativ til at øge kendskabet i offentligheden til moderne bioteknologi. Dette omfatter bogudgivelser og artikler, deltagelse i den offentlige debat og undervisning i betingelserne for bioteknologisk forskning, genmodifikation, etiske spørgsmål m.m.

DANSK BIOTEK sætter dagsorden
DANSK BIOTEK har været med til at sætte dagsorden på flere områder.

Organisationen har og har haft indflydelse på beslutninger om statslige bevillinger til innovativ forskning og iværksætteraktiviteter og har bidraget til formulering af love og regulativer vedrørende bioteknologisk patentering, forskning og produktion i Danmark og Europa.

DANSK BIOTEK deltager også aktivt i analyser vedrørende biotekområdet, som f.eks. Analysen om Rammebetingelser for Hovedstaden. DANSK BIOTEK har desuden i samarbejde med LIF udarbejdet analysen om klinisk forskning i Danmark.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.