Spørgsmål og svar

Her findes de hyppigste spørgsmål til og med svar fra DANSK BIOTEK.

DANSK BIOTEK arbejder aktivt for at give medlemmerne de bedste betingelser for at forske, udvikle og producere i Danmark.

Det betyder at DANSK BIOTEK aktivt udbreder kendskabet til bioteknologi, deltager i den offentlige debat og går i dialog med politikerne vedrørende områder, der har væsentlig betydning for biotekindustrien.

DANSK BIOTEK har to medlemsgrupper: ordinære medlemmer og associerede medlemmer.

En virksomhed kan optages som ordinært medlem hvis den forsker i, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter som i væsentlig grad er baseret på bioteknologi.

Derudover kan moderselskaber til biotekselskaber og ventureselskaber, som aktivt ejer biotekselskaber optages som ordinære medlemmer.

Virksomheder som yder rådgivning i et væsentligt omfang eller anden form for støtte til biotekselskaber kan optages som associerede medlemmer.

DANSK BIOTEK har pr. januar 2014 mere end 100 medlemmer.

DANSK BIOTEK blev etableret i 1987 som en brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder med det formål at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i denne forbindelse, såvel nationalt som internationalt.

DANSK BIOTEK arbejder for at være synlig i offentligheden når det drejer sig om vilkår for bioteknologi. Organisationen har været med til at sætte dagsorden på flere områder.

DANSK BIOTEK har og har haft indflydelse på flere beslutninger om statslige bevillinger til innovativ forskning og iværksætteraktiviteter og har bidraget til formulering af love og regulativer vedrørende bioteknologisk patentering, forskning og produktion i Danmark og Europa.

DANSK BIOTEK deltager aktivt i analyser vedrørende biotekområdet, som f.eks. Analysen om Rammebetingelser for Hovedstaden. DANSK BIOTEK har desuden i samarbejde med LIF udarbejdet analysen om klinisk forskning i Danmark.

Det årlige kontingent er afhængigt af antallet af medarbejdere i virksomhedens. For associerede medlemmer er der en fast pris:

Under 10 medarbejdere: 4.000 kr.
Mellem 10 og 200 medarbejdere: 10.000 kr.
Over 200 medarbejdere: 20.000 kr.
Associerede medlemmer: 10.000 kr.

DANSK BIOTEK holder 3-4 medlemsmøder om året.

Flere medlemsmøder bliver holdt hos medlemmerne, som så får lejlighed til at præsentere deres virksomheder.

Man taler om bioteknologi, når viden om biologiske og kemiske processer anvendes teknologisk i forbindelse med forskning, analyse, udvikling eller produktion.

Det er bioteknologi:

  • når man bruger mikroorganismer eller enzymer som aktive ingredienser i produkter
  • når man ændrer organismers genetiske sammensætning
  • eller når man bruger af biologiske principper i analyseteknikker.

Industriel biotekindustri forsker i, udvikler og producer miljøvenlige teknologier og processer til fremstilling af levnedsmidler og andre forbrugsvarer samt brændsel til opvarmning og transport mv.

Dansk industriel bioteknologi, der producerer mere end 70% af den samlede produktion af industrielle enzymer i verden, markerer sig globalt med innovative, energivenlige, ressourcebesparende løsninger til erstatning for traditionelle løsninger på en række områder.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2016 Danskbiotek. All rights reserved.