Vision og Mission

Vision

DANSK BIOTEKs vision er gøre Danmark til det bedste sted i verden at drive bioteknologisk forskning, udvikling og produktion.

Mission

DANSK BIOTEK arbejder for at forbedre forholdene for den danske biotekindustri i et europæisk perspektiv.

Målsætning

DANSK BIOTEKs målsætning er, at det europæiske samarbejde om udvikling af den bioteknologiske forskning og udvikling vil medføre

  • fælles europæiske regler, der fremmer forskning og udvikling uden unødige restriktioner (f.eks. i relation til stamceller)
  • forbedrede og ensartede godkendelsesprocedurer af lægemidler, fødevarer og industrielle produkter
  • offentlig støtte m.h. på at skabe europæisk forskning af højeste international kvalitet
  • øget dansk andel af de europæiske forskningsmidler
  • gode rammevilkår for europæisk venturefinansiering og dermed biotekindustriens mulighed for at skaffe finansiering
  • oplysning til europæerne om biotekindustriens betydning for samfundsøkonomi, sygdomsbekæmpelse, fødevareproduktion og bæredygtig energi.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or 28895854

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.