DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

02 May 2014

DANSK BIOTEK og Novo Nordisk Fonden lancerer ny pris til gymnasielærere, der underviser i naturvidenskab

DANSK BIOTEK og Novo Nordisk Fonden lancerer ny pris til gymnasielærere der har ydet en ekstraordinær indsats inden for den biologiske naturvidenskabelige undervisning.

Prisen bliver uddelt op DANSK BIOTEKS årsmøde d. 6. maj, 2014

Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, og Frank Grønlund Jørgensen, Tørring Gymnasium, er valgt som de første modtagere af ”Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris” – en ny pris på DKK 50.000 målrettet gymnasielærere som underviser i biologi, kemi og bioteknologi.

Prisen har til formål at sætte fokus på det høje faglige niveau i den biologiske naturvidenskabelige undervisning i gymnasierne samt at anerkende de gymnasielærere, som har ydet et markant bidrag til den biologiske naturvidenskabelige undervisning.

Der uddeles årligt to priser; en øst for Storebælt og vest for Storebælt. Prismodtagerne udvælges af et bedømmelsesudvalg nedsat af DANSK BIOTEK (Foreningen af Bioteknologiske industrier i Danmark) på baggrund af indstillinger fra landets gymnasierektorer. Pengebeløbet er doneret af Novo Nordisk Fonden og går til prismodtagerne personligt.

Birgit Sandermann Justesen og Frank Grønlund Jørgensen modtager prisen for deres engagerede indsats for at sætte bioteknologi på dagsordenen. De er begge engagerede formidlere, fantastiske repræsentanter for faget og gode rollemodeller.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.