DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

01 Mar 2013

De første danske mænd får behandling med Bavarian Nordic’s PROSTVAC®

Bavarian Nordics vaccine PROSTVAC® afprøves i fase 3 forsøg i Danmark. I første omgang får patienter på Aarhus Universitetshospital i Skejbyå tilbudt at deltage i fase 3 studiet. Behandlingen vil herefter blive tilbudt på yderligere 3-4 centre i Danmark.

PROSTVAC® er en helt ny type immunterapi – som får kroppens eget immunforsvar til selv at bekæmpe cancerceller. Den har i fase 2 studier – i forhold til kontrolgruppen – vist 50 procent forbedret overlevelse hos mænd, hvor sygdommen har spredt sig til knogler eller lymfeknuder, selvom man har forsøgt operation.

Samtidig har vaccinen vist sig kun at have ganske få og meget milde bivirkninger – i modsætning til eksempelvis kemo- og stråleterapi. Og det er ifølge professor dr. med og ph.d. Michael Borre, Aarhus Universitetshospital, som står i spidsen for det danske fase 3 studie, en af de helt store gevinster for patienterne.

– I modsætning til de eksisterende behandlinger og ganske unikt for PROSTVAC® rammes udelukkende de kræftsyge celler, mens den raske organisme skånes. Behandlingen koster derfor ikke som fx kemoterapi på livskvaliteten, og det er næsten lige så vigtigt som den forlængede levetid, vaccinen også har vist, siger Michael Borre.

– I det hele taget er de hidtidige resultater med PROSTVAC® virkelig opmuntrende, og på længere sigt er det mit håb, at et succesfuldt fase 3 forsøg kan føre til, at man kan flytte behandlingen frem i sygdomsforløbet og måske ligefrem slå sygdommen ned, før man må skride til operation og strålebehandling med disses mulige bivirkninger – urinutæthed og rejsningsproblemer.

Men i første omgang skal fase 2 resultaterne dokumenteres, og de endelige studier er allerede i gang i en række lande verden over. PROSTVAC® udvikles i tæt samarbejde mellem Bavarian Nordic og verdens førende kræftforskningscenter National Cancer Institute i USA, og her har man været i gang siden november 2011. I alt ventes 1200 patienter på verdensplan at deltage i fase 3 studierne.

Administrerende direktør Anders Hedegaard, Bavarian Nordic, er særdeles tilfreds med, at PROSTVAC® har fået de fornødne tilladelser til afprøvning i Danmark. Selskabet investerer 850 mio. kr. i det afgørende studie, og forventningerne er tilsvarende høje.

– Vi er stolte over de resultater, som PROSTVAC® hidtil har vist, og vi glæder os til at følge studiet – og jo ikke mindst her i Danmark. For selvfølgelig betyder det noget, at vi som dansk virksomhed nu også er i gang i vores hjemland, siger Anders Hedegaard.

Konkret gives PROSTVAC® som en indsprøjtning én gang om måneden i alt syv gange. Herudover gives der supplerende indsprøjtninger med immunstimulerende stoffer.

I modsætning til andre, ældre immunterapier er PROSTVAC® en hyldevare – et modificeret præparat – som kan gives til patienten umiddelbart. Dermed er det langt lettere at lagerføre og håndtere for sundhedspersonale end de ældre immunterapier, som er baseret på, at man først tager immunceller ud af den enkelte patient, opformerer dem, og først herefter sprøjter dem tilbage i patienten.
Prostatacancer er den hyppigst forekommende cancerform hos mænd. Hvert år får over 4000 danske mænd konstateret prostatacancer og flere end 1100 dør af sygdommen. På verdensplan rammer prostatacancer hvert år omkring 800.000 mænd.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.