DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

19 Sep 2013

Endnu en sclerosebehandling fra Genzyme godkendt i EU

De europæiske lægemiddelmyndigheder har givetGenzyme, a Sanofi Company markedsføringstilladelse til Lemtrada™. Dette sket kort efter godkendelsen af den daglige tabletbehandling, Aubagio®, til attakvis sclerose. En dansk introduktion af begge lægemidler ventes i løbet af efteråret 2013.

Lemtrada er godkendt til behandling af voksne patienter med Recidiverende-Remitterende Multipel Sclerose (RRMS, attakvis sclerose) med aktiv sygdom defineret klinisk eller ved hjælp af billeddiagnostiske undersøgelser. Lemtrada 12 mg er en helt ny doserings- og administrationsform med to årlige behandlingsforløb. Den første behandling gives intravenøst i fem på hinanden følgende dage, og den næste behandling gives i tre på hinanden følgende dage 12 måneder efter den første behandling.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.