DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

25 Feb 2013

Eurostars midler til banebrydende opfindelse, der kan bekæmpe bakterier på katetre

Teknologisk Institut har hjulpet den lille danske virksomhed U-vivo med at søge Eurostars-midler til en banebrydende opfindelse, der kan bekæmpe bakterier på katetre ved hjælp af UV-lys. Uden denne hjælp havde virksomheden ikke fået støtte, vurderer opfinderen og stifteren af virksomheden.

Patienter med katetre indsat intravenøst i kroppen har en forhøjet risiko for at pådrage sig infektioner forårsaget af bakterievækst på indersiden af katetre. Infektionerne udgør et enormt sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk problem, da de ofte er livstruende og kræver langvarige indlæggelser.

Men der er hjælp på vej i form af et nyt Eurostars-projekt baseret på en banebrydende dansk opfindelse. Opfinderen og stifteren af den lille danske virksomhed U-vivo, Jimmy Bak, har nemlig demonstreret, at UV-lys kan udnyttes som en simpel, bivirkningsfri metode til at desinficere indersiden af katetrene, mens de stadig er indsat i patienterne. Derved kan mange kateterrelaterede infektioner forebygges.

Projektet skal sikre udviklingen og markedsmodningen af et bærbart medicinsk apparat på størrelse med en lommelygte. Apparatet kan kobles på katetrene og slå bakterierne ihjel med UV-lys.

Teknologisk Institut skrev ansøgningen til Eurostars-projektet, der fik en fornem femteplads i en pulje med 350 europæiske ansøgninger. Således opnåede opfinderen stærke partnere og støtte til at realisere idéen.

– Takket være Eurostars projektet kan min opfindelse hurtigere komme ud på markedet og gøre nytte. Sidste år skiftede jeg fra en tilværelse som seniorforsker på Risø til iværksætter. Derfor har jeg været bundet stramt op med tekniske udfordringer, milepæle, deadlines og godkendelsesprocedurer. Jeg tror ikke, at jeg – uden hjælp til selve ansøgningsarbejdet fra Teknologisk Institut – havde fået så fin en placering blandt de øvrige ansøgninger, fortæller Jimmy Bak fra U-vivo.

Eurostars er et fælles europæisk program, hvor 33 lande samarbejder med EU-Kommissionen om projektstøtte. Fra dansk side er det Rådet for Teknologi og Innovation, der støtter programmet. Rent praktisk betyder det, at tilskudsadministrationen følger danske tilskudsregler, og at ansøgningsprocessen og projektadministrationen er mindre bureaukratisk end eksempelvis European Framework programmer.

Konsulent Peter Lüttge Jensen fra Teknologisk Institut fortæller, at tilsvarende nystartede virksomheder med en god idé til et nyt produkt i stigende grad henvender sig, fordi de har behov for sparring i ansøgningsprocessen.

– Vi kan spare iværksætterne for en masse arbejde, tid og frustration i ansøgningsfasen, fordi vi kender formalia, og fordi vi har erfaring med, hvordan man fagligt og sprogligt skruer en ansøgning sammen. I Eurostars gælder det nemlig om, at få den bedst mulige placering blandt ansøgerne. Kun på den måde kan man sikre, at alle deltagende lande har råd til at finansiere ens projekt.

Ved at udnytte vores erfaring kan virksomhederne fokusere på det, de er gode til, nemlig selve produktudviklingen, udtaler Peter Lüttge Jensen.

Direktør Jimmy Bak er ikke i tvivl om, at bevillingen fra Eurostars har stor betydning for U-vivo’s fremtid:

– Én ting er den økonomiske bevilling, der bevirker, at vi kan speede den tekniske udvikling op og komme hurtigere på markedet. En anden ting er, at partnerne i konsortiet udgør et perfekt match til U-vivo’s behov.

Sådan får du succes med din Eurostars-ansøgning
Den danske koordinator for Eurostars-midlerne, Jens Peter Vittrup fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, opfordrer andre teknologitunge firmaer til at søge midler via dette europæiske støtteprogram. Han understreger samtidig, at der er benhård konkurrence om de i alt 500 millioner Euro, dvs. knapt 3,7 milliarder danske kroner, der er øremærket til forsknings- og udviklingsaktiviteter i små og mellemstore europæiske virksomheder med innovative produkter på tegnebrættet i perioden 2007 frem til 2013.

Ved den seneste ansøgningsrunde blev der indsendt femten danske ansøgninger til Eurostars. Seks blev kvalificeret som støtteværdige, og fire blev godkendt med tilskud fordi de var ratet så højt, at de kunne få støtte fra alle de deltagende lande. Statistisk set bliver ca. 40 % af de indsendte danske ansøgninger bevilget. Reglerne angående partnere, tilskud og krav bliver løbende ændret. Derfor råder Jens Peter Vittrup virksomheder, der overvejer at søge Eurostars-midlerne, til at kontakte ham så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen:

– Inden ansøgningsproceduren indledes, er det vigtigt at overveje, om man som virksomhed har en projektide, der harmonerer med Eurostars’ formål. Eurostars er sat i verden for at stimulere udviklingen og markedsmodningen af innovative produkter og processer i små og mellemstore europæiske virksomheder. Midlerne skal gå til forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvoraf mindst 50 pct. skal udføres af de deltagende mindre og mellemstore virksomheder. Derfor vil særligt små, virtuelle biotekselskaber uden in-house forskningsaktiviter have relativt ringe chance for at opnå funding, siger Jens Peter Vittrup.

Eurostars-sekretariatet er desuden meget fokuseret på, om der er risiko for, at en af partnerne drejer nøglen om i projektperioden:

– Der er ikke noget værre end at se vigtige støttepenge blive spildt på virksomheder, der bukker under i projektperioden. For at fremstå overbevisende i ansøgningen skal virksomheden derfor opnå dokumentation for, at der er økonomi og velvilje til, at virksomheden er levedygtig i hele projektperioden, siger Jens Peter Vittrup.

Fakta
I det nye Eurostars-projekt SafeCATH skal den lille danske virksomhed U-vivo håndtere den tekniske udvikling af apparatet. Teknologisk Institut, der har udarbejdet Eurostars-ansøgningen, skal varetage alle mikrobiologiske desinfektionstest i laboratoriet. Det svenske universitetshospital Karolinska skal varetage de kliniske undersøgelser og dokumentere effekten på dialysekatetre. Den markedsledende distributør af dialyseudstyr i Norden, Nordic MedCOM, skal sikre, at opfindelsen kan introduceres massivt i de nordiske lande. Projektet har et samlet budget på fem millioner kroner og løber over to år.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.