DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

25 Mar 2014

Fokus på værdikæden – husk hvor pengene kommer fra!

“På den anden side af Atlanten er børsmarkedet stadig brandvarmt! Mere end 60 nye virksomheder er blevet børsnoteret i løbet af det seneste års tid. Danske Egalet debuterede succesfuldt på Nasdaq-børsen, og flere andre danske selskaber kan være på vej. Det kan i første omgang måske undre, at det ikke kan lade sig gøre at børsnotere modne danske biotekselskaber på Nasdaq OMX København, men forklaringen lyder, at der simpelthen er mere risikovillig kapital i USA, og at de mere specialiserede biotekinvestorer også holder til der. Likviditeten i København risikerer i mange tilfælde hurtigt at blive alt for lille. Som biotekselskab skal man naturligvis søge notering der, hvor det tjener selskabet bedst. Og er det i USA, er det naturligvis det, man skal gøre. Når det er sagt, så er der set med danske øjne absolut grund til at håbe på, at Nasdaq OMX København bliver hjemsted for nye succesfulde biotek børsnoteringer i årene, der kommer, simpelthen fordi det er et vigtigt led i ”biotek-værdikæden” her i Danmark,” skriver DANSK BIOTEKS formand Martin Bonde i martsudgaven af DANSK BIOTEKS nyhedsbrev

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.