DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

13 Jan 2015

Formandens Nytårbrev: “Der er penge i biotek – det er ganske vist!”

Der har været rigtig gode penge at tjene de senere år ved at investere i noterede biotekaktier. Et vidnesbyrd om dette er nemt af få idet man blot kan kigge på f.eks. NASDAQs biotekindex. Dette index er fra januar 2005 til januar 2015 er steget med hele 358% svarende til en årlig stigning på 14%! En ganske imponerende stigning for den samlede noterede biotekindustri i USA under et og et betydelig bedre afkast end de 130% (svarende til 3% stigning per år) som er det 10-årige afkast for NASDAQ børsen under et. Mens der er rigeligt med gode og lettilgængelige historier fra biotekbørsmarkederne, så har vi indtil for ganske nyligt i Danmark derimod savnet en solid opgørelse over afkastet i de ikke-noterede, venturefinancierede biotekselskaber.

Heldigvis har Vækstfonden prisværdigt kastet energi ind i sagen og offentliggjorde kort før jul en meget grundig analyse med titlen ”Dansk biotek gennem 25 år- ventureinvesteringer, afkast og excitter”. Denne analyse beskæftiger sig bl.a. med at undersøge, hvorledes det er gået med afkastet i 85 danske life science virksomheder, som har modtaget venturefinanciering i perioden 1998-2013, enten direkte eller indirekte fra Vækstfonden. Her viser det sig, at kategorien af biotekselskaber med fokus på lægemiddeludvikling giver den højeste multipel på 2,03 (en multipel på 1,00 betyder at tilbageløb matcher investeringer). I biotekselskaberne vil vi naturligvis altid arbejde for at få en endnu højere multipel, men tallet fra Vækstfonden dokumenterer, at det er tid til at forsangerne i det klagekor, der af og til bryder ud i en sang om at biotekindustrien i Danmark kun har tabt penge, må stikke piben ind. Her er faktisk fakta, som viser det modsatte! DANSK BIOTEK er i den sammenhæng derfor glade for at kunne annoncere, at vi til vores Medlemsmøde den 4. februar kl 15 hos EY har fået Vækstfondens direktør Christian Motzfeldt til at fremlægge rapporten i større detalje. Til mødet vil vi også have direktør for Maj Invest, Jeppe Christiansen, til at give et indlæg om verdensøkonomien, herunder udviklingen i biotekøkonomien. Endelig vil Carsten Borring fra NASDAQ sammen med Christian Johansen fra EY give os et bud på IPO-markedets udvikling og robusthed, både her og i USA. Så sæt kryds i kalenderen den 4. februar!

De ovennævnte pæne afkast for biotek giver naturligvis DANSK BIOTEK endnu mere blod på tanden med henblik på at forbedre rammevilkår for nye biotekselskaber. Vi glæder os i den sammenhæng over, at Copenhagen Spin-Outs, et initiativ som blev stiftet for at facilitere stiftelse af nye biotekselskaber, er kommet succefuldt gennem sine første 3 leveår. Ialt 16 biotekvirksomheder er blevet stiftet i dette regi ud fra Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Region H (Reg H). Men nok så vigtigt er der blandt de potentielle investorerne til disse mulige akademiske spin-outs enighed om at de potentielle nye virksomheder, som har været ”igennen møllen” i Copenhagen Spin-out er bedre forberedte og mere parate end andre start-ups, som søger penge. Endelig er der heller ikke tvivl om, at Copenhagen Spin-outs har været kulturforandrende på de respektive tech trans kontorer hos KU, DTU og Reg H. Man er simpelthen blevet mere vænnet til at se og forstå de behov som et start-up firma har, og vi er i DANSK BIOTEK ikke i tvivl om, at der hermed at tale om et betydeligt kvalitetsløft hos tech trans kontorerne. Det er derfor med glæde, at vi noterer os, at de tre institutioner KU, DTU og Reg H har ønsket at fortsætte Copenhagen Spin-Outs, indtil videre for midler fundet i egne rækker og i den sammenhæng har foretaget en række fastansættelser til at undestøtte det forsatte arbejde. Vi er også glade for at være blevet bedt om at fortsætte det formandskab for Copenhagen Spin-outs som DANSK BIOTEK har løftet siden starten af projektet i november 2011.

Men en ting er jo at blive bedre til at få skabt nye lovende biotekvirksomheder. Der skal også i bioteklandskabet være rimelige financieringsmuligheder. DANSK BIOTEK har adskillige gange påpeget det stærkt uhensigtsmæssige i, at de statslige Innovationsmiljøer alle som med en mund undsiger sig investeringer i biotek, som har fokus på lægemiddeludvikling. Ikke alene er eksport af lægemidler Danmarks suverænt største eksportindustri med DKK 73 mia i 2013. Nu har vi også Vækstfondens tal for, at det faktisk er muligt at skabe et anstændigt tilbageløb til Staten fra sådanne ventureinvesteringer. Så selvom denne investeringstype er en ganske langsigtet investering, så mener vi i DANSK BIOTEK, at det er tvingende nødvendigt at der er penge fra Innovationsmiljøerne til sådanne investeringer som kan hjælpe nye selskaber på den første farefulde færd. For hvor farefuldt er det nu egentlig, set med Statens øjne? Tillad mig at bringe et regnestykke som tager afsæt i undertegnedes eget selskab, Epitherapeutics. I dette selskab har vi siden starten i oktober 2008 brugt DKK 116 mill fra vores investorsyndikat, som består af 5 private investorer (3 danske, en japansk og en schweitzisk biotekinvestor). Vi har haft indtægter på DKK 46 mill fra et samarbejde med et amerikansk pharmaselskab. Vi har udbetalt lønninger til medarbejdere i Danmark på DKK 51 mill og heraf er der betalt kildeskat til Staten på DKK 21 mill. Siden starten i 2008 har Epitherapeutics fået ialt DKK 7 mill i offentlige penge (DKK 4 mill fra et Innovationsmiljø og DKK 3 mill fra Højteknologifonden). Så i dette regnestykke har Staten allerede fået et direkte afkast på 3 gange den investerede kapital. I virkeligheden er afkastet måske helt op til 10 gange den af Staten investerede kapital – jvf beregninger fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF) som viser, at 1 job skabt i biotekindustrien skaber 3.4 jobs i alt. Så hvor farefuldt er det egenlig for Staten at investere i tidlig biotek? Naturligvis kan man indvende, at ikke alle selskaber er så heldige som Epitherapeutics at lykkedes med at komme videre fra den helt spæde start. Men når Staten, som i dette eksempel, kan få pengene hjem igen 10 gange uden at der er betalt en krone tilbage til aktionærerne i selskabet, så er det klart, at Statens risikoprofil er en helt anden end en privat investors, hvorfor Staten også burde være langt mere villig til at løbe en risiko med hensyn til tidlige investeringer i biotek.

DANSK BIOTEK vil i hvert tilfælde fortsætte anstrengelserne for at overbevise vore politikere om det fornuftige i at få nogen stærke Innovationsmiljøer med penge og kompetencer til at investere i biotekselskaber, også dem med fokus på lægemiddeludvikling. Vi vil henover foråret fortsætte vores arbejde med at identificere uhensigtsmæssigheder i biotekværdikæden med henblik på at færdiggøre en
”biotek-pakke” med forslag til forbedringer, til inspiration for vore politikere og andre beslutningstagere. Der er kommet et rigtig godt momentum i 2014. Der bliver masser at lave i 2015. Godt Nytår!

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.