DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

01 Jul 2013

Højteknologifonden starter 15 forskningssamarbejder med virksomheder og universiteter

Et af de 15 forskningssamarbejder vedrører bedre behandling af Atrieflimren

”Hvert hjerteslag genereres som følge af et nøje sammensat mønster af elektriske impulser, der består af en kortvarig strøm af natrium-, kalium- og calciumioner gennem specialiserede ionkanaler i hjertecellernes membraner. Når man har et anfald af atrieflimren, er der et ‘mismatch’ mellem de elektriske impulser, der under normale omstændigheder sikrer en ensartet sammentrækning af hjertets forkamre,” forklarer Tobias Speerschneider, der som erhvervspostdoc kommer til at forestå arbejdet i det nye projekt, der er et samarbejde mellem Acesion Pharma og Københavns Universitet.

Acesion Pharma har gennem de seneste år beskrevet et helt nyt behandlingsprincip, der via blokering af særlige kalium-kanaler i hjertets forkamre kan benyttes til akut og sikker behandling af atrieflimren. Tobias Speerschneider skal teste behandlingen med det potentielle lægemiddel i grise, hvis hjerte ligner menneskets meget på en lang række områder, hvilket gør grisen velegnet til forsøgsdyr inden for hjertearytmi. I grisene fremkaldes atrieflimren med en avanceret pacemaker, der derefter også kan måle effekten af lægemidlet på graden af atrieflimren.

Forsøgene vil finde sted på Københavns Universitet i et samarbejde mellem Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi, som er et af verdens førende centre inden for forskning i hjertearytmier, og Acesion Pharma, som er bemandet med folk, der har stor erfaring med præklinisk lægemiddeludvikling.

Det samlede budget for projektet er 2,1 millioner kr.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.