DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

28 Apr 2010

Informationsmødet om ErhvervsPhD-ordningen

Går du og leger med tanken om at tage en ph.d.-uddannelse?
ErhvervsPhD-ordningen er et spændende alternativ til et almindeligt ph.d.-stipendium. Som ErhvervsPhD-studerende er du ansat i en virksomhed og tilbringer 50% af tiden der, mens de resterende 50% tilbringes på universitetet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen inviterer:

Torsdag den 8. oktober 2009
Benzon Auditorium, Det Farmaceutiske Fakultet,
Københavns Universitet, Universitetsparken 2

13.00-13.15
Velkomst v/ dekan Sven Frøkjær

13.15-13.45
ErhvervsPhD-ordningen v/ konsulent for Forsknings- og Innovationsstyrelsen Jacob Alsted, Haslund & Alsted

13.45-14.15
Karrieremuligheder med en ErhvervsPhD v/ ErhvervsPhD Kjartan Herrik, Lundbeck

14.15-15.15
ErhvervsPhD-ordningen i praksis: Besøg 2×30 minutter hos ErhvervsPhD-projekter. Du møder både ErhvervsPhD’en og en repræsentant for virksomheden. Vælg imellem:
•  ErhvervsPhD-studerende Henrik Lund og Svend Kaasgaard, Novozymes
•  ErhvervsPhD-studerende Line Aagot Hede Thomsen og Philip K. Ahring, Neurosearch

15.15-16.00 Samtale/forfriskning

Tilmelding på www.farma.ku.dk/erhvervsphd

Både virksomhedsrepræsentanter og studerende er velkomne

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.