DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

23 Oct 2013

Klar til at søge Højteknologifonden?

Højteknologifonden investerer i de mest ambitiøse forskningssamarbejder, hvor målet er at skabe ny banebrydende teknologi med store kommercielle potentialer.

I regeringens finanslovsudspil for 2014 har Højteknologifonden 400 millioner kroner til risikovillige investeringer.

Det aktuelle materiale ligger klar på hjemmesiden.

Det er muligt at søge:
Højteknologiske projekter: 2,5-15 mio. kr.

Højteknologiske platforme: 15-75 mio. kr.

Frist for interessetilkendegivelser er den 22. januar 2014 kl. 12:00.

Højteknologifonden tilstræber en hurtig og effektiv søgeproces. Kontakt gerne sekretariatet på tlf. 33 63 72 80 eller info@hoejteknologifonden.dk

Om Højteknologifonden: Fokus er på at give virksomheder og universiteter den bedst mulige ramme for at samarbejde effektivt og holde fokus på resultater. Harvard Business School har i en forskningsartikel undersøgt de mindre virksomheder i Højteknologifondens portefølje. Analysen viser, at mindre virksomheder i Fondens portefølje generelt skaber sig en stærkere forskningsmæssig position og flerdobler antallet af nye patenter. Dertil kommer en positiv jobskabelse og mindre risiko for konkurs (Harvard Business School, 2013). På forskningssiden har Højteknologifondens projekter og platforme rundet 1300 peer-reviewed publikationer.

Danmarks Innovationsfond: Den 3. oktober 2013 indgik alle folketingets partier en aftale om at oprette Danmarks Innovationsfond, som samler Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden. Højteknologifonden glæder sig til at deltage i opbygningen af Danmarks Innovationsfond. I aftalen står, at Fonden skal etableres som et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning i stil med Højteknologifonden og betjenes af et selvstændigt og uafhængigt sekretariat. Aftalen skal nu til behandling i Folketinget og har ikke konsekvenser for denne ansøgningsrunde.

11 Apr 2013

Klar til at søge Højteknologifonden?

Højteknologifonden investerer i de mest ambitiøse forskningssamarbejder, hvor målet er at skabe ny banebrydende teknologi med store kommercielle potentialer. I 2013 har Højteknologifonden 530 millioner kroner til risikovillige investeringer. Det aktuelle materiale ligger klar på hjemmesiden.

Det er muligt at søge:
Højteknologiske projekter: 2,5-15 mio. kr.

Højteknologiske platforme: 15-75 mio. kr.

Frist for interessetilkendegivelser er den 21. august 2013 kl. 12:00.

Bemærk, at der også er åbnet for erhvervspostdoc med frist den 23. oktober 2013.
Højteknologifonden tilstræber en hurtig og effektiv søgeproces. Kontakt gerne sekretariatet på tlf. 33 63 72 80 eller info@hoejteknologifonden.dk
Om Højteknologifonden: Fokus er på at give virksomheder og universiteter den bedst mulige ramme for at samarbejde effektivt og holde fokus på resultater. Harvard Business School har i en nylig forskningsartikel undersøgt de mindre virksomheder i Højteknologifondens portefølje. Analysen fra Harvard Business School viser, at mindre virksomheder i Fondens portefølje generelt skaber sig en stærkere forskningsmæssig position og flerdobler antallet af nye patenter. Dertil kommer en positiv jobskabelse og mindre risiko for konkurs (Harvard Business School, 2013). På forskningssiden har Højteknologifondens projekter og platforme rundet 1000 peer-reviewed publikationer.
Læs mere på www.hoejteknologifonden.dk og i Højteknologifondens Årbog 2013. (under download)

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.