DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

23 Aug 2014

Klinisk forskning i Danmark: Flere specialiserede forsøg

Antallet af forsøgspersoner i kliniske lægemiddelforsøg i Danmark er faldet sideløbende med, at antallet af kliniske forsøg er stagneret. Forklaringen er at fase I og II forsøg hyppigere placeres i Danmark.

Den seneste undersøgelse af virksomhedsinitierede lægemiddelforsøg i Danmark gennemført af Lif og DANSK BIOTEK viser to tydelige tendenser. Antallet af forsøg er stagneret, og antallet af forsøgspersoner er faldet. To umiddelbart modsatrettede tendenser.

I 2013 deltog 16.249 personer i virksomhedernes kliniske forsøg i Danmark. Et fald i forhold til foregående år. Men kigger man bag om tallene, ser man, at forklaringen skal findes i fordelingen af, hvilken type forsøg, der toppede i 2013.

http://www.lif.dk/Presseognyheder/nyheder/Sider/ShowArticle.aspx?ArticleID=8f926ba9-cedc-401c-8d50-90dce6a664fd&Loc=Root#.U_cjw2NXrzo

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2014 Danskbiotek. All rights reserved.