DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

15 Jan 2013

Novo Nordisk Fonden uddeler største stipendier til dato

Dansk forskning beriges nu med to af verdens førende navne inden for forskning i hhv. celleregulering og bakteriepersistens.

Professor Stephen M. Cohen, National University of Singapore, og professor Kenn Gerdes, Newcastle University (UK), modtager som de første Novo Nordisk Fondens nye stipendier, Laureate Research Grants. Stipendierne, der har været udbudt i international konkurrence, er på 40 mio. kr. hver og er dermed de største individuelle forskerbevillinger, fonden til dato har uddelt. Stipendiernes formål er at trække internationale topforskere inden for biomedicin og bioteknologi til Danmark og derigennem styrke dansk forskning. De to professorer tilknyttes Københavns Universitet med det samme og vil være i Danmark i mindst syv år.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2013 Danskbiotek. All rights reserved.