DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

30 Oct 2012

Novozymes i strategisk samarbejde på vedr. biobrændstof

Novozymes og Beta Renewables, der er verdensførende inden for biobrændstof baseret på cellulose, har indgået samarbejde om i fællesskab at markedsføre biobrændstofløsninger. Novozymes får som del af aftalen en 10% ejerandel af Beta Renewables og vil via aftalen få adgang til væsentlige nye forretningsmuligheder.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.