DANSK BIOTEK organizes four major plenary meetings for our members throughout the year to increase our members' knowledge regarding specific biotech topics and to facilitate networking. The events usually take place in February, May, September and November.

We also organize approximately six "saloon" meetings annually. They are small, intimate, "meet the expert" meetings with typically 6-20 participants advocating more in-depth discussion and knowledge-sharing on specific themes.

08 May 2010

Risici i biotek – og hvilke kan man forsikre sig imod

DANSK BIOTEK inviterer til seminar onsdag den 22. oktober 2008 kl. 14.30 hos Leo Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup.

Program:

14.30 Registrering og kaffe
15.00 Velkomst og indledende bemærkninger om risici i biotekbranchen
Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S, formand for DANSK BIOTEK
Christian Scheuer, Senior Director, Leo Pharma A/S

15.15 Risici og ansvar ved bestyrelses- og direktionsarbejde
Jørgen Boe, Advokat og partner, Kromann Reumert

15.45 Risici og ansvar ved gennemførelse af kliniske studier
Elisabeth Lund Rasmussen, Risk Manager, VP Corporate Risk Management, Novo Nordisk A/S

16.15 Kan risici i biotek afdækkes forsikringsmæssigt?
Lone Hertz, forsikringsmægler, Hertz & Co. Forsikringsmæglere A/S

16.45 Afsluttende bemærkninger ved Søren Carlsen.

16.50 DANSK BIOTEK og Leo Pharma A/S byder på en lille forfriskning.

Tilmelding til DANSK BIOTEK på office@danskbiotek.dk eller telefon 28 89 58 54 senest den 15. oktober 2008. Gebyr for deltagelse 500 kr. Deltagelse er gratis for medlemmer af DANSK BIOTEK. Ved udeblivelse uden afbud faktureres et gebyr på 500 kr.

Med venlig hilsen
Søren Carlsen
Formand DANSK BIOTEK
Symbion Science Park, 2100 København Ø, office@danskbiotek.dk, www.danskbiotek.dk

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.