På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

04 May 2012

Action Pharma i aftale med Abbott

Århus, den 3. maj 2012
Action Pharma A/S, et privatejet selskab, har i dag meddelt, at det har indgået aftale om, at Abbott erhverver AP214 fra Action Pharma.
AP214 er i udvikling til forebyggelse af akut nyreskade forbundet med omfattende hjertekirurgi hos patienter, som har forhøjet risiko, og stoffet har yderligere potentiale i relaterede
indikationer. AP214 er en hormon-analog, som retter sig mod såvel systemisk inflammation som celledød (apoptose) forårsaget af hypoksi (manglende blodgennemstrømning), som kan indtræffe under kirurgiske indgreb. I september 2011 offentliggjorde Action Pharma positive fase 2b top-line resultater som evaluering af AP214’s behandlingseffekt, sikkerhed og tolerabilitet. Abbott planlægger at gennemføre endnu et fase 2b-studie, som forventes igangsat senere i år.
I henhold til aftalevilkårene erhverver Abbott alle globale rettigheder til at udvikle og kommercialisere AP214 til forebyggelse af akut nyreskade og andre relevante indikationer.
Abbott betaler USD 110 mio. (ca. DKK 610 mio.) kontant til Action Pharma og vil være ansvarlig for finansiering af alle fremtidige udviklings- og kommercialiseringsaktiviteter tilknyttet AP214.
Der vil ikke efterfølgende erlægges nogen milepælsbetalinger eller royalties til Action Pharma.

Action Pharma indlicenserede i 2003 Zealand Pharma A/S’ (NASDAQ OMX Copenhagen: ZEAL) SIP®-teknologi til brug sammen med pro-opiomelanocortin derivater. Et af de primære formål
med denne assisterende peptid-modificerende teknologi var som et første led i opbygningen af en patentposition for AP214. Som led i aftalen mellem Abbott og Action Pharma annulleres
Action Pharmas oprindelige licensaftale med Zealand Pharma vedrørende SIP ®-teknologien, og erstattes med en ny aftale mellem Abbott og Zealand Pharma (jf. særskilt meddelelse fra
Zealand Pharma) vedrørende SIP ®-teknologien. I forbindelse med indgåelsen af aftalen mellem Abbott og Action Pharma foretager Action Pharma en engangsbetaling til Zealand Pharma på
USD 11 mio. (ca. DKK 61 mio.). Zealand Pharma vil også være berettiget til at modtage et lavt, encifret royalty-beløb af Abbotts fremtidige globale salg af AP214 (benævnes ZP1480 af Zealand Pharma). Action Pharma har siden 2003 på egen hånd udviklet AP214 frem til dets nuværenden kliniske status.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2012 Danskbiotek. All rights reserved.