På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

14 Jan 2011

Adgangen til risikovillig kapital styrkes markant

Der er indgået aftale mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og F&P, ATP og LD om at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Aftalen er helt central for at få skabt vækst og nye arbejdspladser og er dermed et vigtigt skridt for at bringe Danmark tilbage på vækstsporet.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2011 Danskbiotek. All rights reserved.