På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

27 Nov 2015

Afskaffelsen af fradrag til fonde kan blive dyr for biotek forskningen

Fredag Formiddag rapporterer idag at…

I den nye finanslov afskaffes to særregler for fonde, bl.a. reglen der giver fondene et skattefradrag på 125 pct., når de udlodder til almennyttige formål. Afskaffelsen giver en umiddelbar besparelse på 200 mio. kr. om året, men kan blive dyr for samfundet, advarer Pharmadanmark.

»Det er bekymrende, at regeringen nu gør det mindre attraktivt for fondene at finansiere forskning, da fondsmidler finansierer rigtig meget god forskning i Danmark, og i særdeleshed rigtig meget lægemiddelforskning på danske universiteter,« siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Hun peger på, at en kortlægning af dansk lægemiddelforskning fra konsulentvirksomheden Damvad har

vist, at private fonde og virksomheder finansierer 31 pct. af universiteternes lægemiddelforskning. Det er en høj grad af privat finansiering af den offentlige forskning, hvis man sammenligner med det teknisk- og naturvidenskabelige område, der normalt er kendt for at have en høj grad af privat finansiering af den offentlige forskning.
»Afskaffelsen kan risikere at blive dyr for lægmiddelforskningen herhjemme og er desværre endnu et eksempel på regeringens mangel på fremsynethed. I forvejen går regeringens besparelser på uddannelse og forskning i den forkerte retning – der er brug for flere og stærkere kandidater på lægemiddelområdet. Og der er brug for massiv offentlige og private forskningsinvesteringer.«

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.