På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

21 Nov 2010

Biogasol får penge til biobenzin-anlæg

Nu ser det endelig ud til, at Biogasols meget omdiskuterede bioethanol demonstrations-anlæg på Bornholm bliver til virkelighed.

I hvert fald har EUDP nu meddelt selskabet, at det har opfyldt de to stillede vilkår for at få støtte til projektet, og derfor ruller der nu 78,2 mio. kroner ind til projektet på Bornholm.

Biogasol skulle dels stille en sikkerhed for finansieringen af resten af det cirka 200 mio. kroner dyre anlæg – dels skulle Biogasol kunne dokumentere, at pilotanlæggets tekniske resultater egner sig til kommerciel opscalering i demonstrationsanlægget.

Finansieringen kom på plads, da Biogasol blev købt af kapitalfonden Fjord Capital Partners, og nu har NNE Pharmaplan for EUDP vurderet resultaterne fra Biogasoals pilotanlæg og vendt tommelfingeren opad.

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2010 Danskbiotek. All rights reserved.