På denne side bringer DANSK BIOTEK nyheder fra medlemmerne, som på denne måde får mulighed for at blive ekstra eksponeret.

Vi modtager derfor gerne pressemeddelelser og andre nyheder. Send dem til Dorte Dannemann, hjælp af denne formular.

16 Feb 2015

‘Biotek-salon’ #3 — Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner

DANSK BIOTEK inviterer til dialogmøde med Jan Bjerrum Bach, Jusmedico, om forsknings- og udviklingssamarbejder mellem selskaber med videnstung udvikling og offentlige institutioner.

Udviklingsforløb indebærer ofte, at samarbejder med akademia og offentlige forskningsinstitutioner i såvel ind- som udland over tid indgås, administreres, løbes af, og at resultater evt. kommercialiseres.

Dialogmødet sætter fokus på, hvordan virksomhederne bedst kan agere og forberede sig i forbindelse med den aftalemæssige etablering og håndtering af sådanne samarbejder, således at det administrative ressourcetræk kan reduceres til fordel for fokus på ”bolden”.

Dialogmødeformen betyder, at der er tale om erfaringsudveksling blandt mødedeltagerne, ikke om undervisning. Udgangspunktet vil derfor være deltagernes individuelle erfaringer med samarbejder, herunder hvad der gik godt, mindre godt, hvad man bør undgå og hvordan man evt. kan det.

Tilmelding via www.danskbiotek.dk senest d. 27.02.15. Max antal deltagere er 12 personer.

Sæt også kryds i kalenderen til de kommende dialogmøder (se datoerne nedenfor).

DANSK BIOTEK afholder i alt 5 dialogmøder i vinteren/foråret 2014-2015 med repræsentanter for DANSK BIOTEKs fagråd, der består af advokater og patentrådgivere. Møderne har form af en kort introduktion om emnet efterfulgt af en dynamisk dialog mellem deltagere og fagpersoner med fokus på konkrete problemer, faglige input og håndgribelige svar.

Repræsentanterne for fagrådet kommer med den juridiske og patenttekniske værktøjskasse. Deltagerne bidrager med personlige erfaringer, synspunkter og overvejelser. Når mødet er slut, har deltagerne som minimum 2-3 konkrete input med hjem, der vil styrke deres patenttekniske og juridiske beredskab.

Emnerne for de fem dialogmøder er/har været:
30.10.2014: Er du rustet til due diligence?
24.11.2014: EU patentet – konsekvenser og muligheder
03.03.2015: Udviklingssamarbejder med offentlige forskningsinstitutioner
25.03.2015: Skal vi patentbeskytte gener?
23.04.2015: Hvordan forberedes et selskab til IPO?

Fagrådet består af: Peter Koefoed, Inspicos; Peter Markvardsen ZBM patents; Jan Bjerrum Bach, Jusmedico; Michael Vittrup, Plesner; Brian Sørensen, Marselis Advokater; Martin Gantzhorn, Horten; Karin Absalonsen, Nyborg & Rørdam

If you can't find it here or have feedback to our website, please do not hesitate to contact dd@danskbiotek.dk or +45 5150 0560

Copyright 2015 Danskbiotek. All rights reserved.